Smārdes senioru biedrība "Sarma" uzsāk īstenot projektu “Smārdes senioru biedrības "Sarma" kapacitātes stiprināšana”


Projekta mērķis ir uzlabot biedrības kapacitāti, izstrādājot attīstības plānu, uzlabojot zināšanas un nodrošinot sabiedrības informētību par biedrības darbu, tādejādi veicinot senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu

Projekta īstenošanas termiņš ir no 01.06.2021.-30.06.2022.

Projekta ietvaros tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

1) Biedrības attīstības plāna izstrāde. Aktivitātes ietvaros tiks veikta biedrības resursu, vajadzību un stipro pušu apzināšana, kā arī tiks veikta patstāvīgo aktivitāšu piedāvājuma izstrāde Smārdes pagasta senioriem. Aktivitātes ietvaros biedrības esošie un potenciālie biedri tiks aicināti iesaistīties pilotaktivitātēs un sanāksmēs, lai kopā radītu labāko rezultātu un biedrības attīstības programmu turpmākiem 5 gadiem.

2) Sabiedrības informētības aktivitāte - biedrības mājas lapas un Facebook lapas izstrāde. Aktivitātes mēŗkis ir informēt sabiedrību par biedrības darbu un piedāvātajām aktivitātēm un iesaistīt biedrībā arvien jaunus biedrus.

3) Apmācības biedŗības līderiem šādās tēmās: līderība, pašizaugsme, datorprasmes un digitālā pratība. Aktivitātes nepieciešamas, lai palielinātu biedrības aktīvo biedru pašapziņu, pašizaugsmi un motivāciju savas personības un organizācijas stiprināšanai.

Projekts tiek realizēts ar grantu programmas “Aktīvo Iedzīvotāju Fonds” (AIF) 100% atbalstu, projekta Nr. AIF/2021/IK/11.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. (www.activecitizensfund.lv)

Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Projekta ieguldījums Programmas rezultātu sasniegšanā:

Projekta īstenošanas laikā un pēc tā Latvijā būs pieaudzis tādu pilsoniskās sabiedrības organizāciju skaits, kas regulāri informē sabiedrību par savu darbību un savā ikdienas darbā izmanto mērķu izvirzīšanas un to sasniegšanas novērtējuma pieeju (M&E sistēma u.tml.)

Projektu “Smārdes senioru biedrības "Sarma" kapacitātes stiprināšana” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot Smārdes senioru biedrības “Sarma” kapacitāti un kopējais finansējums ir 12 703.21 EUR.

2022. gada pavasarī Smārdes senioru biedrība "Sarma" saņēma apstiprinājumu projekta "Tiekamies" realizēšanai. Pateicoties Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ( ELFLA) finansējumam un biedrībai Partnerība Laukiem un jūrai atbalstam, šis projekts ir veiksmīgi noslēgts šī gada jūlijā. Projekta mērķis veicināt senioru socializēšanos un kopā sanākšanu, radot mājīgu, funkcionālu un patīkamu vidi aktivitāšu zālē un popularizēt Smārdes ciemu, izvietojot informatīvās plāksnes uz Smārdes kopienas tuvumā esošās ēkas sienas, ir veiksmīgi sasniegts. Par saņemto finansējumu Smārdes senioru biedrība "Sarma" ir iegādājusies mēbeļu komplektu zāles aprīkošanai un mājīguma radīšanai, TV, kas jau tiek izmantots apmācību semināros un kopienas stiprināšanas pasākumos un portatīvo datoru, kas atvieglo ikdienas informatīvos darbus un veicina biedrības biedrus apgūt jaunas prasmes. Izvietojot informatīvās plāksnes uz ēkas, kas atrodas blakus Smārdes kopienas centram, ir izveidots jauns vides objekts, kas stiprina ikviena Smārdes iedzīvotāja piederības sajūtu un reizē pastāsta ar lepnumu par savu vietu un vēsturi ciemiņiem, kas vēlas Smārdi apciemot un iepazīt. Paldies ELFLA un Lauku atbalsta dienestam par sniegto finansiālo atbalstu, paldies biedrībai Partnerībai Laukiem un jūrai par sniegtajiem vērtīgajiem ieteikumiem un atbalstu projekta ieviešanā. #ELFLASavu dalību Aktīvo iedzīvotāju fonds kapacitātes projektā noslēdzām ar vienu lielisku aktivitāti - savu radīto produktu tirdzniecību Smārdes pagasta svētku ietvaros. Mums ikdienā mazliet pietrūkst veselīgās pašapziņas, jo liekas, ka mūsu radītie produkti (rotas, rokdarbi, dārza veltes, marinējumi un citi kulinārie šedevri) der vairāk pašiem vai ģimenēm. Bet, saņēmām drosmi un parādījām plašākai publikai savus meistrojumus, un prieks par pircēju atsaucību bija milzīgs! Un prieks arī katra ražojuma meistaram par apkārtējo novērtējumu! Tas mums deva ticību sev - ka radām apkārtējiem noderīgas un vajadzīgas lietas. Un, ja par šīm lietām ir iespēja saņemt arī materiālo novērtējumu - dubultprieks!19.jūlija agrā rītā sēdāmies busiņā un mērojām ceļu uz Kurzemes Šveici - Kuldīgu! Tur mūs sirsnīgi sagaidīja Kuldīgas senioru skola vadītāja Ruta Orlava ar savu brīnišķīgo komandu.

Kuldīgas Senioru Skola ir viena no lielākajām un redzamākajām senioru kustībām Latvijā, līdz ar to mēs varējām klausīties viņu pieredzē un jāatzīst, ka guvām ļoti daudz jaunu zināšanu un pats galvenais - iedvesmu. Kuldīgas Senioru Skola, gluži tāpat kā mēs, realizē Aktīvo iedzīvotāju fonds kapacitātes projektu un mums bija daudz kopīgu pārrunājamo jautājumu.

Sakām sirsnīgu paldies saviem Kuldīgas kolēģiem par vērtīgo informāciju un arī par neoficiālo daļu!

Gaidīsim Jūs ciemos pie mums!
8.jūnijā Baltajā mājā Aktīvo iedzīvotāju fonds kapacitātes stiprināšanas projekta ietvaros seniorēm notika meistarklase mezglošanā, kuru vadīja Ilze Vekšina. Mezglošanas tehnika bija populāra hipiju laikos un arī tagad tā ir vērojama slavenu modes dizaineru kolekcijās.

Apgūstot pāris mezglu, jau var izgatavot dažādas skaistas un praktiskas lietas - jostas, rokassprādzes, somiņas, apģērba dekorus u. c.

Mezglu siešanu spēj apgūt ikviens, kaut gan iesākumā nemaz nelikās tik viegli. Rokdarbos mēs varam neierobežoti izpausties, turklāt var pagatavot ko jaunu un noderīgu.

Meistarklases dalībnieces varēs aizpildīt savu brīvo laiku ar jaunu, aizraujošu hobiju. Laiks pagāja nemanot un pirmās tehnikas apgūtas.

2.jūnijā tikāmies ar rakstnieci Rolandu Bulu, kura sarakstījusi jau ceturto detektīvromānu ,, Fantoma lieta". Patīkamā gaisotnē, klausoties rakstnieces spraigajā stāstījumā, laiks aizskrēja nemanot. Klātesošajiem bija daudz jautājumu, uz kuriem rakstniece labprāt atbildēja un ļoti interesanti, ar humora piedevu, pastāstīja par savu rakstnieces darbu.

Pasākums notika Aktīvo iedzīvotāju fonds kapacitātes projekta ietvaros.

Šodien - 01.06.2022., Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, mēs aicinājām Smārdes pamatskola 2.klases bērnus uz galda spēļu rītu. Kopīgi cepām cepumus, spēlējām spēles, smējāmies un daudz ko jaunu iemācījāmies.

Paldies bērniem, skolotājai Dace Kreslina un visiem senioriem , kuri atsaucās un atnāca spēlēties .

Pasākums notika Aktīvo iedzīvotāju fonds kapacitātes projekta ietvaros.

Mūsu līnijdejotāju pirmā debija ballītē

Aija Māliņa Astrīda Slavinska Anna Sējēja


Mūsu jubilāru ballīte... 01.06.2022.

17.05 Smārdes senioru biedrības ,,Sarma" aktīvie seniori, neskatoties uz to ka dārzā darbs dzen darbu, kopā ar Smārdes skolas 5.klases skolēniem un klases audzinātāju Sarmīti Dabari pļaviņā pie Pieturiņas un Baltās mājas stādīja sīpolpuķes, ko mums dāvināja Stādaudzētava Viduļi!

Kopīgajā piknikā skolēni iepriecināja seniorus ar dažādām jautrām aktivitātēm.

Paldies par šo jauko iespēju Aktīvo iedzīvotāju fonds kapacitātes projekta ietvaros senioriem kopā ar Smārdes skolas skolēniem būt aktīviem un radošiem!

Ar nepacietību gaidīsim nākošo pavasari, kad šīs vietas priecēs ikvienu Smārdes pagasta iedzīvotāju un mūsu viesus.
Rudenī, kad tikāmies ar brīnišķīgajiem 2.klases skolēniem, iestādījām tulpju un hiacinšu sīpolus.

Nu mūsu ,,Mazā Holande" jau no agra pavasara priecē gan ar sniegpulksteņiem un krokusiem, par ko jāsaka liels paldies Dacei Ziediņai un Zanei Osei, gan ar hiacintēm un krāšņām tulpēm. Tikai žēl, ka kāds atļaujas noplūkt dažu ziedu... Mācīsimies būt saudzīgi, lai ikvienu iepriecina mūsu krāšņā Promināde.


Dekupāžas tehnika ar salvetēm ir lieliska nodarbe. Nav jāmāk zīmēt, jo var veidot dažādas kompozīcijas un apdarināt dažādus priekšmetus . Šodien šo saistošo nodarbību mūsu seniorēm vadīja lieliskā sm;ardeniece Inese Emsiņa. Paldies par jaunām iemaņām un prasmēm!

Nodarbība notika Aktīvo iedzīvotāju fonds kapacitātes projekta aktivitāšu ietvaros!

#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia
30.aprīlī jau piecpadsmito reizi norisinājās Lielā Talka.

Talkā piedalījās arī Smārdes senioru biedrības ,, Sarma" biedri ,kopā ar citiem ciema iedzīvotājiem sakopa Baltās mājas apkārtni , kā arī prominādes aleju, kur jau pumpurus raisa rudenī iestādītās tulpes.

Paldies visiem talciniekiem, kuri aktīvi piedalījās, lai mūsu pagasts kļūtu tīrāks un sakoptāks.

Un kur tad vēl gardā talkas zupa, kura gādīgo saimnieču gatavota garšoja lieliski...


Senioru biedrības ,, Sarma" rokdarbnieces Lieldienu pasākumā Šlokenbekas muižā vēdināja savus darinātos lupatu deķus .Vadītāja Ilze Vekšina ir apmācījusi paklājus darināt ,, rozīšu tehnikā ", kur tapuši interesanti raksti.Ar saviem darbiem izstādē piedalījās Astrīda Celma, Valentīna Kancāne, Anita Krūmiņa, Sarmīte Meija, Rūta Ozoliņa, Ruta Rance, Lidija Šandra un Astrīda Slavinska. Apmeklētāji izrādīja dzīvu interesi par izstādi, atcerējās , kā vecmāmiņas piepratušas šo seno amata prasmi.14.aprīlī Baltajā mājā Aktīvo iedzīvotāju fonds kapacitātes projekta ietvaros notika kulinārijas meistarklase pelmeņu gatavošanā, kuru vadīja mūsu atraktīvā biedre Raisa Dumova. Raisa dalījās ar dažādiem, īpašiem pelmeņu gatavošanas knifiņiem.

Kādas burvīgas smaržas piepildīja mūsu biedrības namu!

#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia
12.martā notika biedrības kopsapulce, kurā piedalījās Smārdes pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Zaļkalns un Aktīvo iedzīvotāju fonds kapacitātes projekta vadītāja Dace Ziediņa, kura iepazīstināja ar projekta gaitu.

Biedrības vadītāja Astrīda Slavinska atskatījās uz paveikto, kā arī tika nosprausti mērķi nākošajam gadam. Tā bija jauka tikšanās biedriem, jo tika atzīmēta biedrības 5 gadu jubileja un 17. gadadiena, kopš visi sanāk kopā.Smārdes senioru biedrībai aprīlis ir bijis ļoti darbīgs.

Tā 9.aprīlī Baltajā māja notika meistarklase ,, Satiec savu meistaru", kurā rokdarbnieces Astrīda Celma, Anita Krūmiņa, Valentīna Kancāne,Meija Sarmīte, Rūta Ozoliņa mācīja sagatavot materiālu un veidot pirmās prasmes aušanā.Aktīvu dalību ņēma Krūmiņu dzimtas pārstāvji, kuri ar lielu interesi radīja savu košo lupatu deķi

22.03.2022. "Baltajā mājā" valdīja īsta virtuves rosība - šķindēja pannas, trauki un dzirkstīja "garšīgi smiekli"! Aktīvo iedzīvotāju fonds kapacitātes projekta ietvaros noritēja kārtējā aktivitāte - kulinārijas meistarklase. Šoreiz savos virtuves noslēpumos dalījās mūsu foršā Ruta Rance. Bauda acīm, ausīm un vēderam!Šī februāra nedēļa Smārdes senioru biedrībai ,,Sarma" bija īpaši spraiga un darbīga, jo mēs ciemos uzņēmām #AktivoIedzivotajuFonds Latvijas un donorvalstu biroja pārstāvjus. Viesus iepazīstinājām ar biedrības darbību un un pārrunājām kapacitātes projekta gaitu. Mums patiess prieks, ka mūsu aizsāktās darbības un to virziens sakrīt ar vērtībām, kuras ir svarīgas arī #AktivoIedzivotajuFonds. Projekta ietvaros ir izveidojušās jaunas aktivitātes: līnijdejas, datorapmācība, kopīgi nūjošanas pasākumi, gleznošana, papildus dažādas aktivitātes ir izveidojušās rokdarbos, kuras vada mūsu aktīvākie seniori. Gaidām pavasari un aizliegumu samazinājumu , lai ar jaunu sparu varētu turpināt iesāktās lietas!Cik jauki apvienot patīkamo ar lietderīgo...Mūsu seniore Lilita Andersone nūjotājiem bija noorganizējusi ekskursiju uz Apšuciema skolu, kurai ir sena vēsture un jūrniecības aura .Ēka celta gan kā labības spīķeris, gan bijusi konservu fabrika, no 1922.gada skola.Tagad skola pārtapusi par zvejas un kultūras mantojuma centru.

Mūsu aktīvajiem senioriem bibliotekāres Līgas vadībā bija iespēja iepazīties ar vēsturisko ekspozīciju, biblioteku, kā arī ar telpu kompleksu, kuras iespējams iznomāt atpūtai , pasākumiem pie jūras. Uzzinājām tik daudz interesanta, daudzi mūsu seniori mācījušies šai skoliņā. Paldies Lilitai un Līgai par šo jauko iespēju!

Smārdes senioru biedrības ,, Sarma" dalībniekiem ar vien vairāk palielinās izpratne par nūjošanas efektīvo iedarbību uz veselību.Nūjošana ir ļoti demokrātisks sporta veids, jo tehniski pareiza nūjošana nodarbina 90% cilvēka muskuļu, neradot slodzi locītavām, palīdz regulēt ķermeņa svaru, uzlabo sirds un asinvadu sistēmu.

Šoreiz mūs viesmīlīgi uzņēma mūsu seniore Lilita Andersone un viņas mīlīgā kaķenīte Mīle....

Mūsu atraktīvā trenere Aija Nikmane apmācīja jaunos dalībniekus, kā pareizi lietot nūjas, gan mācīja pareizu nūjošanas tehniku, kā arī mācīja vingrojumus, kas palīdz gūt maksimālu labumu no kārtējās jaukās nodarbības....

Senioru biedrība ,, Sarma", pateicoties mūsu dalībai #AktīvoIedzīvotājuFonds kapacitātes projekta ietvaros apguvām datorprasmes. No janvāra mēneša šīs zināšanas katru trešdienu Renātes Neilades vadībā tiek nodotas tālāk. Zināšanu līmeņi ir dažādi, tāpēc Renāte ieviesusi elastīgu individuālo apmācības metodiku katram senioram. Soli pa solītim katru apmācības nodarbību uz jaunām zināšanām! #AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia#AktīvoIedzīvotājuFonds kapacitātes projekta ietvaros mūsu seniori var atrast dažādas nodarbes - katrs pēc savām interesēm . Viena no aktivitātēm - gleznošana. Kopš oktobra mēneša notiek meistarklases gleznošanā ar akvareļu krāsām mūsu pagasta mākslinieces Nadeždas Izeņovas vadībā. Ja sākumā otas vilcieni bija nedroši, jo pēdējo reizi daži otu turējuši rokā skolas laikā, tad pēdējo nodarbību laikā saņemam uzslavas no savas skolotājas . Darbojoties laiks rit nemanot un rezultāts kļūst ar katru nodarbību radošāks un radošāks. #AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatviaVeselība ir mūža pamats. Smārdes senioru biedrības ,, Sarma " senioriem ceturtdienas ir nūjošanas dienas. Nūjojam gan individuāli, gan kopā. Šoreiz pa Milzkalnes pakalniem un mežiem. Cik gan skaista daba ir mežā ziemā! Mūs vingrināja mūsu atraktīvā seniore, sporta trenere Aija Nikmane. Dzīvojam ar devīzi- Veselā miesā mājo vesels gars!
Jo biežāk nodarbojamies ar rokdarbiem, jo vairāk rodas jaunas idejas....Adīšana , tamborēšana, aušana, pērļošana un citi rokdarbi....Ikviena no šīm nodarbēm Smārdes senioru biedrības ,,Sarma" rokdarbniecēm rada prieku un gandarījumu.Tiek darināti darbi, kuriem līdzīgu nav nevienā veikalā , jo katrs ir unikāls roku darbs .....Tagad izstāde Milzkalnes bibliotekā...

Enerģija, patīkamas emocijas - to visu var iegūt līnijdeju meistarklasē, katru pirmdienas vakaru! Šī nodarbe tapusi #AktīvoIedzīvotājuFonds kapacitātes stiprināšanas projekta ietvaros. ...Pievienojies arī Tu...Katru pirmdienas vakru Smārdes Senioru Biedrības telpās!
Ziemassvētkos uzrīkojām piparkūku gatavošanas meistarklasi. Un kraukšķīgi garšīgie pārsteigumi aizceļoja pie mūsu senioriem kā maza dāvaniņa svētkos! #AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia
Radīšanas prieks + Prasmes = Bezgala skaisti darbi!

Smārdes senioriem piemīt abas šīs īpašības!

Ja vēlies iepriecināt sevi vai savu tuvo, mīļo ar kādu no šiem Ināras radītajiem skaistajiem cimdiem, zeķēm - droši uzzvani (tel.: 26133189), atnāc ciemos un izvēlies īsto pāri!

Tu iepriecināsi ne tikai dāvanas saņēmēju, bet arī izdarīsi labu darbu!13.12.2021. Tukuma Audēju darbnīcā atvērta 12 Tukuma novada radošo kolektīvu darbu izstāde ,,Roku-raksti". Smārdes senioru biedrības ,,Sarma" rokdarbnieces Astrīda Celma, Ruta Rance, Anita Krūmiņa, Sarmīte Meija, Ilga Zaķe, Astrīda Slavinska un kolektīva vadītāja Ilze Vekšina piedalās ar rotām, austiem lupatu deķīšiem, adītiem , pītiem lakatiem u.c. rokdarbiem.Varējām gūt pieredzi citādu rokdarbu darināšanā.Izstāde atvērta līdz 2022.gada 28. februārim no10.00-17.00, svētdien, pirmdien -slēgts. Ieeja bezmaksas.Nāc lūkoties!
Šodien adventes vainagā dedzam 2 sveces un priecājamies par pasakaino skatu aiz loga. Daba ir uzgleznojusi meistardarbu!

Bet pirms nedēļas mēs čakli darbojāmies adventes vainagu meistarošanas darbnīcā un mums izdevās skaisti darbi!Šajā ceturtdienā bijām drosmīgi un, nenobīstoties no solītā puteņa, devāmies nūjošanas pasākumā gar jūru! Gājienu uzsākām Klapkalnciema pludmalē un devāmies pa Gauso Jūdzi Ragaciema virzienā. Katrs varēja izvēlēties savu tempu. Protams, iesildījāmies un atsildījāmies, kā īstiem sportistiem pienākas. Par to paldies Astrīda Slavinska.

Mēs nolēmām, ka centīsimies kopīgi nūjot, staigāt vismaz 2 reizes mēnesī. Un nākošais pārgājiens plānots pa Milzkalnes meža takām!Šodiena mums bija īpaša - mēs satikāmies ar Smārdes pamatskola 2. klases burvīgajiem bērniem un kopīgi paveicām labu darbu - Smārdes alejā sastādījām milzum daudz tulpju un hiacinšu sīpolus.

Mēs vēlamies dzīvot sakoptā, skaistā vidē un ceram, ka pavasarī šī vieta izskatīsies pēc "Mazās Holandes"!Smārdes bibliotēkā iekārtota lakatu izstāde.Čaklo un darbīgo senioru biedrības ,, Sarma" rokdarbnieču lakati darināti dažādās tehnikās un priecē ar tik dažādo krāsu bagātību.
Pateicoties mūsu dalībai Aktīvo iedzīvotāju fonds biedrības Kapacitātes stiprināšanas projektā, mums bija iespēja 3 dienas diezgan intensīvā režīmā apgūt datorprasmes. Paldies mūsu lieliskajam pasniedzējam Iļja Dobahovs par neizmērojamo pacietību un vērtīgajām zināšanām. Mēs iemācījāmies daudz jaunu lietu un nostiprinājām esošās zināšanas. Un ar nepacietību gadām, kad varēsim šīs zināšanas nodot tālāk saviem kolēģiem! Mācībās un zināšanās ir spēks!


Atkal viena darbīga diena...šoreiz rokdarbniecēm.... Apmeklējām Mēru muižas lietišķās mākslas ikgadējo izstādi.Apmeklējām Smiltenes , Raunas aušanas studijas. Un kur tad vēl skaistais Siguldas Devons...Iepazinām Krimuldas un Siguldas aušanas studiju darbu. Baudījām vidzemnieku jauko viesmīlību.Guvām pieredzi, atziņas turpmākajam darbam.
Ledus skolas dibinātāja Brigita Mironova mūs izaicināja uz rūdīšanās tūri un mēs teicām "Jā"!


Lai stiprinātu Smārdes senioru biedrības ,, Sarma" pašizaugsmi, Aktīvo iedzīvotāju fonds projekta ietvaros pie mums viesojās brīnišķīgā Brigita Mironova, kura ir Ledus Skola dibinātāja! Brigita dalījās savā pieredzē par stresa noturības elementiem, miega traucējumiem, par pašizaugsmi un kā sevi motivēt darboties. Guvām daudz noderīgu padomu, jo veselā miesā mājo vesels gars!


Jubilāru balle...ballējam, neguļam....


Netālu no Kuldīgas Snēpelē apmeklējām ,,Nornieku" strausu un kazu audzētavu.


Radoši, atraktīvi, jautri pavadīta diena, kur jaunā projekta ietvaros sadarbībā ar Aktīvo iedzīvotāju fonds plānojām biedrības attīstību.


Smārdes senioru biedrība ,,Sarma" Kabilē apmeklēja mežkopja, meža īpašnieka Aivara Bergmaņa izzinošās Baltā vilka un Līvu dabas takas, kur stāstījumā uzzinājām daudz interesantus faktus par novadnieku Jāni Baltvilku un Liepājas mūziķiem.Aktīvo iedzīvotāju fonds Projekta ,,Smārdes senioru biedrības kapacitātes stiprināšana" ietvaros mēs tikāmies ar Psihoterapeiti

Aina Poiša . Šodienas galvenais uzdevums bija saņemt "Prieka vakcīnu", kas, mūsuprāt, izdevās uz visiem 100%!Raķešu bāzes apskate Zeltiņos


Alūksnes muzeja un baznīcas apskate


Izbrauciens ar muzikālo plostu "Kaija" pa Alūksnes ezeru


Bohēma Ziemeru muižā.


Ekskursija uz Alūksni un tās apkārtni...


Smārdes senioru biedrības ,,Sarma" valdes pārstāves pieredzes apmaiņā pie Džūkstes pensionāru klubiņa.


Kad apnīk svaigie gurķīši....Ņemam 1l burku , gurķus sagriežam ripās, pievienojam sagrieztas dilles, ķiploku,, var izmantot arī ķiploku lakstus, kātus, ziedus....Pēc patikas varat izmantot arī citus garšaugus....Marinādei ņemam 1/2 ūdeni un 1 ē/k ar nelielu kaudzīti sāls.Var turēt ledusskapī, tad tik ātri neieskābs. Ja gurķīši apēsti, papildinām marinādi ar jauniem gurķīšiem, pievienojot šķipsniņu sāls.Lai labi garšo!


Īpašos dzīves mirkļos ir patīkami baudīt mūsu draugu - Valguma pasaules restorāna izsmalcinātos ēdienus un sirsnīgo viesmīlību....


Čaklo audēju darbi jau rotā Valguma pasaules viesnīcas kamīnzāli....


Tāds interesants istabas augs - amorforfalls jeb kartupeļpalma, kas uzzied ik pa 3 gadiem...Aijas Nikmanes zaļo pirkstiņu lolojums...


Šis laiks Smārdes senioru biedrībai ,, Sarma" ir mācījis pielāgoties pārmaiņām mūsu darbībā. Ievērojot visus piesardzības noteikumus čakli darbojušās mūsu audējas, un sadarbībā ar Valguma Pasauli ir tapuši katras audējas sirdsdarbiņi, kuri papildinās telpu interjeru. Paldies par šo radošo , jauko , sirsnīgo sadarbību!